Mgr. Roman Pešek

Kognitivně behaviorální terapeut a supervizor s dlouholetou praxí v individuální a skupinové KBT. Prezentuje na tuzemských i zahraničních konferencích a napsal řadu odborných článků a publikací, např. Kognitivně – behaviorální terapie v praxi. Externě spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Praze a má vlastní soukromou terapeutickou praxi (www.kbt-pesek.cz).