Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

Působím jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. V rámci práce s partnerskými či rodinnými vztahy se opírám o kombinaci systémových, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám také různé efektivní techniky především práci s tělem, KBT či prvky známé z rodinných konstelací. Osobně i profesně kladu důraz na vývoj, proces a zrání jak na individuální, tak na vztahové úrovni.