Mgr. Zbyšek Mohaupt

Psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce, psychoterapeut, supervizor Českého institutu pro supervizi. Ve své soukromé psychologické praxi s jedinci a páry se zaměřuje zejména na oblast poruch blízkých vztahů a párové intimity, zvládání traumat a krizových situací a posilování sebejistoty a sebeúcty. Další oblastí jeho profesionálního zájmu je integrativní supervize. Má dlouholetou zkušenost z práce v rodinných poradnách, v Krizovém centru RIAPS, v poradně pro dospívající. Od roku 1994 se věnuje tak lektorské činnosti, je externím učitelem katedry psychologie na FSS MU v Brně.