Ondřej Průcha

Jsem nadšený lektor se zapálením pro sebepoznání, pozitivní psychologii a především rozvoj silných stránek osobnosti.